Hoppa till innehåll

Att tävla i Skalaflyg

Träffar: 181

Skalatävling – vad är det?
En skalatävling består i huvudsak av två tävlingar som blir en. Ett av tävlingsmomenten är den ‘statiska’ delen där en domarpanel granskar den tävlandes modell gentemot det dokumentationsmaterial som den tävlande presenterar. Den andra delen av tävlingen består av flygningen, där den tävlande modellen skall utföra ett flygprogram som bedöms, även här, av en domarpanel. För båda disciplinerna gäller att domarna sätter poäng mellan noll till tio.
Domare statisk bedömning

Domare statisk bedömning

För att återgå till den statiska bedömningen skall den tävlande kunna bevisa för domarna att modellens förebild finns eller har funnits i verkligheten. Detta görs med i första hand bilder eller fotografier. I dokumentationen skall även ingå bilder på förebildens olika delar, en trovärdig ritning som visar förebilden i olika vyplaceringar samt någon sorts färgdokumentation. Domarna skall nu poängsätta modellen efter de uppsatta reglerna. Denna bedömning kan ta lång tid och därför kan det statiska domarlaget vara uppdelade så att ett domarlag bedömer modellens konfiguration. Det andra laget bedömer färgöverensstämmelse, ytstruktur, skaladetaljer, det vill säga de små intrikata detaljerna på modellen som ofta tar lång tid att färdigställa, samt dessutom en bedömning av, hur väl den tävlande byggt sin modell. Domarna skall även lägga in i sin bedömning om modellen har ett realistiskt utseende som präglats av daglig användning. Exempel på detta är missfärgningar bakom heta avgasrör, oljeindränkt duk och trä bakom en motor och genomsliten färg på fotsteg och plåtytor där mekaniker och pilot trampar etc etc. De givna poängen utgör sedan resultatet från den statiska bedömningen och förhoppningsvis har domarna lyckats med bedriften att ge en rättvis summa poäng.
Domare bedömer flygning

Domare bedömer flygning

Flygmomentet är sedan nästa del av tävlingen och detta utgörs av tre flygomgångar varav snittet av de två bästa flygningarna bildar resultatet från flygdelen. Flygningarna utförs inför en skara av fem domare. För att ingen favorisering skall ske stryks de domares poäng som är högst och lägst för varje manöver.
Stefan Olsson Sopwith Pup

Stefan Olsson Sopwith Pup

Flygprogrammet som piloten presenterar för domarna består dels av obligatoriska samt valfria manövrer. De valfria manövrer som den tävlande valt i sitt flygprogram skall återspegla förebildens fulla potential för att tillfredsställa domarna. Domarna tittar också på bur realistiskt modellen uppför sig med avseende på trimning, hastighet, motorhantering och sist men inte minst ljudupplevelsen. För att förhöja spänningen är startordningen i den tredje flygningen baserad på de statiska poängen och genomsnittet av de två första flygningarna. Detta innebär att tävlingen inte är avgjord före siste tävlande i sista omgången har gjort sin sista flygning.
Text: Lars Helmbro