För tävling

Allmänt:

Sporting Code F4 – 2021

POP-Skala 2021

Skalahandledning F4C 1993

Komplettering Sporting Code Kjell Ake Elofsson

UT-regler F4C


Domare:

Domarhjälp Statisk Bedömning F4C 2017

Domarhjälp statisk bedömning F4H 2017


Tävlande:

3 st exemplar av den statiska delen samt minst 3 st exemplar av flygdelen skall inlämnas till sekretariatet innan tävlingens början.

Domarprotokoll Statisk F4C 2019 (MS WORD)

Domarprotokoll Statisk F4C 2019 (PDF)

Domarprotokoll Statisk F4H 2019 (MS WORD)

Domarprotokoll Statisk F4H 2019 (PDF)

Domarprotokoll Flyg F4C F4H Fly Only Börje Sebring 2019

POP-Skala Blankett och Sammanfattning


Frågeformulär till tävlande (skall inlämnas innan tävlingstart och lämna gärna flera exemplar):

Statiskt frågeformulär F4 på Svenska 2017

Statiskt frågeformulär F4 på Engelska 2017