Hoppa till innehåll

Klasser – Fly Only

Träffar: 6

2014 startade vi en ny klass inom skalaflyget.  Vi kallar den “Fly Only”.

Fly Only är en klass för skalamodeller där enbart flygning räknas. Hur modellen är anskaffad har inte någon betydelse. Den tävlande behöver alltså inte ha byggt eller målat modellen. Reglerna är de samma för flygning i F4C/H.

Förutsättning :
Tävlingen kan lämpligen genomföras i samband med F4C/H tävlingar.
Kravet för att delta i tävlingen är att flygmaskinen finns eller har funnits och har flugit. Denna kontroll kan genomföras av en jury som har utsetts i F4C/H tävlingen. Den kan också utföras av tävlingsledaren tillsammans med domare. Om tveksamheter uppstår åligger det den tävlande att bevisa originalets existens. Modellen får endast delta i Fly Only -klassen. Flygvikten på modellen får högst vara 15 kilo utan bränsle. Modeller som drivs med el får högst väga 15 kilo utan batteri till motorn. Samma gäller för F4C/H.

Flygning :
Flygning genomförs efter F4C reglerna. Det betyder att man skall genomföra 10 manövrar. Det finns 4 obligatoriska manövrar i flygomgången: Start, Landning, Sjunkande cirkel och Liggande åtta. De återstående manövrarna väljer man beroende på vilken flygmaskin man flyger med. Tiden för den tävlande att genomföra en flygomgång är 17 minuter. Vid normala förhållande genomförs 3 flygningar på en tävling.

Poängberäkning :
Poängberäkning efter F4C reglerna utan den statiska delen: Vid 3 flygningar räknas medeltalet på de 2 bästa. Vid 2 flygningar räknas medeltalet av dessa. Avstår den tävlande en flygning och bara har flugit en omgång halveras poängen.

Startavgift :
Tävlande i endast Fly Only betalar 75 % av startavgiften i F4C/H. Tävlande som deltar i två klasser eller mer betalar 50 % av startavgiften i F4C/H.