För tävling

Share

Allmänt:

Sporting Code F4

Skalahandledning F4C 1993

Komplettering Sporting Code Kjell Ake Elofsson

UT-regler F4C


Domare:

Domarhjälp Statisk Bedömning F4C 2017

Domarhjälp statisk bedömning F4H 2017


Tävlande:

3 st exemplar av den statiska delen samt 9 st exemplar av flygdelen skall inlämnas till sekretariatet innan tävlingens början.

Domarprotokoll Statisk F4C 2017

Domarprotokoll Statisk F4H 2017

Domarprotokoll Flyg F4C F4H Fly Only SO 2017


Frågeformulär till tävlande (skall inlämnas innan tävlingstart och lämna gärna flera exemplar):

Statiskt frågeformulär F4 på Svenska 2017

Statiskt frågeformulär F4 på Engelska 2017